Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Hội nghị sinh hoạt hành chính giáo hội và phổ biến chính sách pháp luật cho Tăng ni Phật giáo thành phố Cần Thơ

Ngày 14/08/2015 13:13 đăng bởi uthau

      Sáng ngày 16/7/2015, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ thành phố tổ chức Hội nghị sinh hoạt hành chánh giáo hội và phổ biến chính sách, pháp luật cho Tăng ni phật giáo trên địa bàn thành phố Cẩn Thơ.       Đến dự khai giảng có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và 250 vị Tăng ni Phật giáo tham dự.

      Thời gian tổ chức từ ngày 16/7/2015 đến 18/7/2015, nhân dịp này, Ban Tôn giáo thành phố, Ban Tuyên giáo thành ủy, Sở Tư pháp, Ban An toàn Giao thông thành phố đến phổ biến các thông tin: về tình hình tôn giáo ở Việt Nam và thành phố Cần Thơ, những chính sách, pháp luật liên quan tôn giáo, tín ngưỡng; Nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các Luật được Quốc hội khóa XIII ban hành có hiệu lực pháp luật; phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó các vị Tăng ni còn được nghe Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ triển khai công tác Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm 6 tháng đầu năm 2015; triển khai công tác Hoằng pháp mùa An cư kiết hạ và Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc; triển khai một số vấn đề giới luật và một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng ni.

       Kết thúc Hội nghị các vị Tăng ni Phật giáo bày tỏ quan điểm của mình và đồng thời cũng đóng góp các ý kiến xung quanh tình hình hiện nay./.

Tác giả: Thạch Út Hậu