Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Người Công giáo Cầu Chính “sống tốt đời đẹp đạo”

Ngày 17/02/2014 15:09 đăng bởi admin

        Nhân dân lương cũng như giáo ở thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do MTTQ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phát động.

       Giáo dân Cầu Chính đã năng nổ tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động của Uỷ ban đoàn kết người Công giáo theo tinh thần “Kính Chúa yêu nước”. Do đó những năm gần đây, Cầu Chính đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt phát triển kinh tế- xã hội; đời sống của nhân dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc. Chúng tôi đã có buổi làm việc với Trưởng thôn Cầu Chính Nguyễn Văn Mậu, ông rất phấn khởi cho biết: “thôn Cầu Chính có 210 hộ, với 800 nhân khẩu, người Công giáo chiếm trên 60%, diện tích canh tác chỉ có 30ha, trong đó có gần 10ha diện tích chuyển đổi sang trồng hoa. Trước đây đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Cầu Chính còn hạn chế. Vì điều kiện phát triển kinh tế địa phương lúc đầu có điểm xuất phát thấp, tốc độ phát triển chậm, trình độ dân trí còn thấp. Song từ khi thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cầu Chính đã có những chuyển biến mới. Có được kết quả như ngày hôm nay, thôn đã thực hiện lương giáo đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói, giảm nghèo. Địa phương rất coi trọng phát triển kinh tế làm động lực xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Gặp gỡ với giáo dân ở đây, chúng tôi được biết: Hiện nay thôn không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, số hộ giàu tăng lên, hơn 80% số hộ có đời sống ổn định. Bà con giáo dân đã thực hiện có hiệu quả chủ chương chuyển đổi đất nông nghiệp của UBND huyện Lạng Giang, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. 20% số hộ có thu nhập 50 triệu đồng/năm. Hơn 40% số hộ có thu nhập 30 triệu đồng/năm. Điển hình là hộ giáo dân Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Tuấn, Thân Văn Vụ, Nguyễn Văn Nền có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, hoạt động dịch vụ và trồng hoa bình quân đạt 100-120 triệu đồng/năm. Do đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, Cầu Chính đã chú trọng đến xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú cho nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Ban hành giáo cho biết: “Những năm qua Ban công tác Mặt trận, Ban hành giáo và các đoàn thể trong thôn luôn phối hợp chặt chẽ trong công việc tuyên truyền, vận động giáo dân sống đoàn kết, chấp hành chính sách, pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo. Thôn đã đầu tư xây nhà văn hóa hơn 200 triệu đồng, cơ sở mầm non trên 300 triệu đồng. Các thiết chế văn hoá, giáo dục, y tế từng bước phù hợp với nhu cầu của bà con giáo dân. Đội văn nghệ quần chúng của thôn có hơn 20 người hoạt động thường xuyên, các ông bà như Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Thăng, Trần Văn Dũng…là những hạt nhân xây dựng phong trào. Trong các đợt tham gia liên hoan tiếng hát quan họ, hát chèo của xã và huyện Lạng Giang, các diễn viên và đội văn nghệ quần chúng đều đạt giải cao ở các thể loại tham gia. Cầu Chính đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng lương cũng như giáo, không có tệ nạn xã hội. Trên 80% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

      Cùng một số bà con giáo dân đi thăm hỏi các cụ cao niên trong thôn, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự đổi thay về cảnh quan, môi trường ở đây. Đường giao thông, đường làng sạch sẽ, có nhiều cây xanh và từng bước được nâng cấp. 80% số hộ đã sử dụng nước sạch và có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh. Di tích lịch sử-văn hoá của địa phương được bảo vệ và tôn tạo.
 
       Ông Hà Văn Lương Bí thư chi bộ Cầu Chính cho biết: Có được kết quả trên là do bà con giáo dân đã thấm nhuần lời dạy của linh mục, của Bác Hồ, thực hiện tốt trách nhiệm công dân và bổn phận trước Chúa; chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; trẻ em đang trong độ tuổi đi học được đến trường; hàng năm giáo họ Cầu Chính đã có các cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; các phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện được duy trì thường xuyên.
 
      Với những thành tích đã đạt được hiện nay, đồng bào công giáo Cầu Chính đang góp phần làm cho bộ mặt nông thôn vùng Công giáo có nhiều khởi sắc ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang./.

TIN ĐÃ ĐƯA