Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ tại quận Ô Môn

Ngày 11/01/2016 08:17 đăng bởi pnvomon

     Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2015, 07/07 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường trên địa bàn quận Ô Môn đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ.

     Đến tham dự lễ có đại diện các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và phường; các tôn giáo bạn và hơn 3.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn quận đến tham dự tại các điểm lễ.

      Tại buổi lễ các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn quận được nghe lại cuộc đời và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ và tôn chỉ mục đích hành đạo của Ngài "Học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ và giáo huấn tín đồ về Tứ ân.

      Trong thời gian qua kể từ ngày khai sáng đạo, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã giữ gìn được giáo lý chơn truyền của Đức Tôn sư, cùng Đảng, Chính quyền và nhân dân quận nêu cao truyền thống yêu nước, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa của dân tộc, hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội cho bà con tín đồ tôn giáo nghèo góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

      Dịp này, có hơn 50 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu trên địa bàn quận được các Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường tuyên dương công đức khen thưởng vì mục đích an sinh xã hội trên địa bàn quận./.

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA