Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Đại hội Đại biểu Nhơn sanh phái Cao Đài Thượng Đế nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 08/08/2017 15:00 đăng bởi vanhieu

Ngày 03 tháng 8 năm 2017, Ban Đại diện Cao Đài Thượng Đế tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh lần 02 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đến tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Cao Đài - Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo, Phòng PA88 Công an thành phố; Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, Ban Tôn giáo các tỉnh: Sóc Trăng, Vĩnh Long; phòng Nội quận Ninh Kiều; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân An.

Về phía tôn giáo có đại diện các tôn giáo bạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đại diện một số Hội thánh Cao Đài, các thánh thất, thánh tịnh trong và ngoài thành phố cùng trên 120 chức sắc, tín đồ Cao Đài Thượng Đế.

Ngày 24/02/2003, Cao Đài Thượng Đế được UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) công nhận pháp nhân hoạt động tôn giáo như một tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập. Ban Đại diện gồm 10 người do ông Nguyễn Kiếm Tìm, thánh danh Huệ Hồng Quang làm Trưởng Ban Đại diện. Từ 2003 đến nay, Cao Đài Thượng Đế đã khôi phục thêm các cơ sở là Bạch Vân Cung ở Sóc Trăng, Thánh tịnh Chiếu Minh Tự ở Vĩnh Long và Thánh tịnh Long Vân ở Đồng Tháp. Với sự cố gắng, tích cực của chức sắc, chức việc, tín đồ đại diện cho các cơ sở thuộc Cao Đài Thượng Đế, trải qua nhiều năm, nhiều cuộc họp, đến nay đã thống nhất xây dựng báo cáo, quy chế hành đạo và hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội Đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ mới. Đại hội lần này đã bầu Ban Đại diện gồm 09 người, ông Hà Phú Ngạch được bầu làm Trưởng Ban Đại diện Cao Đài Thượng Đế nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Tuấn, Vụ Trưởng vụ Cao Đài thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Đại hội, ông mong muốn và tin tưởng Ban Đại diện nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hướng dẫn chức sắc, tín đồ chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chương trình đạo sự đã đề ra, tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, vận động tín đồ tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống, góp phần cùng toàn dân cả nước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đại biểu Nhơn sanh Cao Đài Thượng Đế nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong tinh thần đoàn kết, thống nhất và thành công tốt đẹp./. 

Đoàn Văn Hiêu

TIN ĐÃ ĐƯA