Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Binh Thủy thăm cơ sở tôn giáo Cao Đài

Ngày 29/11/2017 14:33 đăng bởi pnvbinhthuy

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Đoàn Đại biểu Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy phối hợp cùng phường Trà Nóc tổ chức đến thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Khai đạo Cao đài 15/10 ÂL.

Tại các nơi đến, đại diện Đoàn thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Cao đài có mùa Khai đạo được an lành, hạnh phúc. Đồng thời., cũng thông tin đến các Ban cai quản Thánh thất, Thánh tịnh và các chức sắc, chức việc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 của quận. Trong đó, có sự đóng góp của các tôn giáo và bà con tín đồ góp phần trong phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Với tinh thần đó, mong muốn thời gian tới các ban đại diện Cao đài và bà con tín đồ tiếp tục phát huy tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo, nước vinh đạo sáng”, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và cùng đồng hành với Đảng, chính quyền quận Bình Thủy nói chung xây dựng địa phương ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực.

           Thay mặt các Họ đạo và bà con tín đồ, đại diện các Thánh thất, thánh tịnh vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo Quận, phường và với phương châm hành đạo “Nước vinh đạo sáng”, các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ đạo Cao đài tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động, sản xuất để phát triển gia đình và xã hội./. 

PNV Bình Thu

TIN ĐÃ ĐƯA