Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Hội nghị tổng kết Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Thành phố Cần Thơ năm 2017

Ngày 26/01/2018 14:15 đăng bởi vuhoang

     Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
     Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của Bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ủy Ban Dân tộc; Ông Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng PA88 - Công an thành phố; Ban Dân tộc thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều, Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều và Ủy ban nhân dân phường An Cư.
     Về phía lãnh đạo Hội, có Hòa thượng Lý Sân, Hội trưởng Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Thành phố Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Cố vấn Hội; Thượng tọa Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực; cùng các vị sư sãi là thành viên Hội và các vị đại diện Ban Quản trị 12 Chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong thành phố Cần Thơ.
     Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Thành phố Cần Thơ được thành lập vào tháng 10 năm 1975 (trước đây là Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Hậu Giang). Hội là tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, do tính đặc thù nên hoạt động của Hội luôn gắn liền với các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer.
     Qua báo cáo hoạt động cho thấy, trong năm 2017 công tác của Hội đã đạt một số thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, cụ thể như: thực hiện công tác phối hợp với sở, ban ngành trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trùng tu, nâng cấp, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; đào tạo tăng sinh, dạy tiếng nói và chữ viết Khmer; vận động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào Khmer; tổ chức các lễ hội truyền thống; thực hiện hoạt động từ thiện xã hội; tham gia các tổ chức chính quyền, đoàn thể; nghiên cứu khoa học; thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội vẫn còn những hạn chế như: một số vị trong Ban Chấp hành Hội kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên thời gian dành cho hoạt động Hội không nhiều; mối liên hệ giữa các vị sư sãi Khmer cũng như các vị Ban Quản trị chùa chưa chặt chẽ; việc hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống chưa được quan tâm đúng mức, v.v...

     
    Sau khi nghe báo cáo tổng kết, các đại biểu đã có những ý kiến phát biểu đóng góp với mong muốn củng cố và phát huy tốt vai trò của Hội, đó là: tăng cường công tác giáo dục, đào tạo chữ viết cho đồng bào Khmer, đặc biệt là tầng lớp sư sãi để tạo nguồn đủ điều kiện tham dự học tại các trường trung cấp Pali; thành lập đội văn nghệ truyền thống của đồng bào Khmer; vấn đề nhân sự quản lý chùa chiền; việc trùng tu, sửa chữa, nâng cấp các lò hỏa táng; triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến đồng bào Khmer; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, v.v...
     Nhân dịp này, Hội đã thông qua quyết định thành lập Chi hội khuyến học cơ sở Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Thành phố Cần Thơ, gồm 9 thành viên, Thượng tọa Lý Hùng giữ chức vụ Chi Hội trưởng. Chi hội khuyến học được thành lập với mục đích tạo nguồn hỗ trợ về mặt vật chất cho con em người Khmer nghèo, hiếu học.


     Thay mặt cho Ban Chấp hành Hội, Hòa thượng Lý Sân mạnh dạn nhận thiếu sót trong công tác Hội năm 2017 và quyết tâm khắc phục những hạn chế tồn tại. Hòa thượng chân thành tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành góp phần thúc đẩy sự phát triển Hội trong thời gian tới; đồng thời quyết tâm hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.
     Hội nghị tổng kết công tác Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Thành phố Cần Thơ năm 2017 thành công tốt đẹp./.
                                                                                        Vũ Hoàng

TIN ĐÃ ĐƯA