Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Hội nghị tổng kết công tác đạo sự năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của các Ban Trị sự PGHH trong huyện Vĩnh Thạnh

Ngày 08/02/2018 08:41 đăng bởi pnvvinhthanh

        Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Ban Đại diện PGHH thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác đạo sự năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của các Ban Trị sự PGHH trong huyện Vĩnh Thạnh. Đến tham dự Hội nghị:

Về phía tôn giáo:

- Ông Lê Văn Thưởng, Phó Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo – Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ.

- Trưởng, Phó Trưởng Ban Trị sự PGHH các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Về phía chính quyền địa phương:

- Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh. Đại diện Hội đồng nhân dân, phòng Nội vụ huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Biết thông báo tình hình hoạt động đạo sự năm 2017: Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp và việc chấp hành nghiêm chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của các Ban Trị sự PGHH nên kết quả công tác đạo sự năm 2017 đạt được kết quả rất phấn khởi:

- Công tác Phổ truyền giáo lý: Đã mở được 03 lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản PGHH tại các Ban Trị sự PGHH xã Thạnh Mỹ, Vĩnh Bình, có 180 học viên tham gia học tập; thuyết giảng trong và ngoài cơ sở thờ tự được 145 lượt, phát hành 758 quyển sấm giảng, tạp chí Hương Sen được 320 tập.

- Công tác từ thiện xã hội: Hoạt động từ thiện xã hội đã trở thành truyền thống của người tín đồ PGHH, với các hoạt động như cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn, bắt mới cầu Bêtông, nấu cơm cháo hỗ trợ cho bệnh viện, xe chuyển bệnh cấp cứu,…Trong năm 2017 hoạt động từ thiện xã hội với số tiền 4.886.938.000 đồng.

- Công tác củng cố tổ chức, bổ sung nhân sự: Các Ban Trị sự PGHH đã được củng cố nhân sự, đến nay mỗi Ban Trị sự PGHH có từ 7 – 9 thành viên.

Tại Hội nghị lần này, có 03 tập thể, 06 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng thưởng Giấy khen.

Về phương hướng hoạt động năm 2018: Ban Trị sự PGHH các xã, thị trấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác phổ truyền giáo lý thông qua đó tuyên truyền Luật ngưỡng, tôn giáo, thể hiện trách nhiệm của người tín đồ PGHH trong việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,…/.

 

TIN ĐÃ ĐƯA