Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Các hoạt động khoa học về tôn giáo

Hội thảo khoa học Một số thuận lợi, thách thức trong thực tiễn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 24/07/2018 17:12 đăng bởi uthau

     Chiều ngày 24/7/2018, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học "Một số thuận lợi, thách thức trong thực tiễn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo", địa điểm tại Đoàn An Điều Dưỡng 30 Cần Thơ, với thời lượng một buổi.

     Đến tham dự có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì Hội thảo và gần 200 đại biểu là Ban Tôn giáo, Ban Dân vận, UBMTTQ, Công an của 19 tỉnh, thành phía Nam.

      Tại Hội thảo các đại biểu được nghe 05 ý kiến phát biểu tham luận xoay quanh 05 nhóm vấn đề trong việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo còn vướng hiện nay:

        Một là, còn có những cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất về một số từ ngữ mới trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo như: chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo trực thuộc, địa điểm hợp pháp, người đại diện,...;

       Hai là, vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, cấp đăng ký hoạt và công nhận tổ chức tôn giáo;

      Ba là, vấn đề phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành theo quy định Luật tín ngưỡng, tôn giáo

       Bốn là, vấn đề sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

       Năm là, vấn đề pháp nhân phi thương mại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

      Đồng chí Bùi Thanh Hà giải đáp một số nội dung nêu trên và ghi nhận những ý kiến phát biểu tham luận của Ban Tôn giáo các tỉnh.

       Buổi Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp./.

                                                                                  TUH