Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 04/03/2014 09:32 đăng bởi nguyenkiet

       
            Lễ Đản sinh lần thứ 94 của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo 25/11âl là một trong hai ngày lễ trọng của Phật giáo Hòa hảo, cuộc lễ năm nay diễn ra  ngày 27/12/2013. Lễ Đản sinh lần thứ 94, toàn thành phố có 55/55 Ban Trị sự xã, phường, thị trấn tổ chức lễ Đản sinh, có hơn 20.000 bà con tín đồ tham dự tại 55 điểm lễ.

          Tại điểm lễ chính do Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố tổ chức tại Ban Trị sự phường Trung Kiên có khoảng 400 người tham dự. Ngoài ra, nhận lời mời của các Ban Trị sự PGHH có đại diện các tôn giáo bạn cũng đến tham dự tại các điểm lễ.

        Nhân ngày lễ Đản sinh, Ban Tôn giáo tổ chức đoàn thăm viếng, tặng quà, chúc mừng 05 Ban Trị sự PGHH và 03 vị chức việc với tổng số tiền 3.600.000 đồng. Ngoài ra, các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể quận, huyện, xã, phường, thị trấn cũng tổ chức đoàn thăm viếng và tham dự đại lể tại các Ban Trị sự trên địa bản quản lý của địa phương.

         Nhìn chung, các điểm tổ chức lễ diễn rất trang trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín đồ PGHH. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm lễ được chính quyền hỗ trợ nên cơ bản được đảm bảo tốt. Bà con tín đồ PGHH rất phấn khởi vì chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ việc thực hiện sinh hoạt tôn giáo của bà con.

TIN ĐÃ ĐƯA