Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2018

Ngày 18/01/2019 16:50 đăng bởi admin

       Sáng ngày15 tháng 01 năm 2018, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ năm 2018. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

        Đến dự Hội nghị có Linh mục Phan Đình Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và đại diện linh mục của các Giáo hạt, Giáo xứ đến tham dự. Ngoài ra, còn có đại diện các tôn giáo cũng đến dự. Về phía chính quyền có đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều cùng đến tham dự.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ trong năm 2018, có nhận xét, đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, từ đó đề ra phương hướng hoạt động năm 2019. Hội nghị cũng thông qua Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo, Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 -2023.

       Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tuân thủ pháp luật và giáo luật, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ và Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo đã có Quyết định khen thưởng cho những tập thể và cá nhân. Trong đó, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo đã khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân.

     Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp./. 

Trần Quang Vinh

TIN ĐÃ ĐƯA