Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Đại hội cơ sở Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Bahai địa phương nhiệm kỳ 2019-2020

Ngày 26/04/2019 14:59 đăng bởi ngochan

=height"250"

                                                                                                   

       Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Tinh thần  Tôn giáo Baha’i Việt Nam, hiện nay đạo Baha’i thiếu lực lượng tham gia vào hội đồng cơ sở ở địa phương, các Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i địa phương tuỳ tình hình có thể không tổ chức đại hội cơ sở mà tổ chức Hội nghị hiệp thương 09 thành viên trong Hội đồng nhiệm kỳ 2018-2019 để lấy ý kiến lưu nhiệm cho nhiệm kỳ kế tiếp

      Vào hai ngày 20 và 21/4/2019,  các Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i địa phương: phường Thới Bình, quận Ninh Kiều; phường Thới An Đông, quận Bình Thủy; phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn thuộc thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương cơ sở bầu Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i địa phương nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Tham dự Hội nghị có 30 đại biểu là thành viên của ba Hội đồng địa phương và tín đồ Baha’i. Sau phần nghi thức lễ, Chủ tịch của ba Hội đồng cơ sở thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ trước xin ý kiến góp ý của các thành viên trong cuộc họp về việc lưu nhiệm lại thành viên của Hội đồng cho nhiệm kỳ 2019-2020. 26/27 thành viên dự họp thống nhất tiếp tục tham gia vào Hội đồng cơ sở và gửi kết quả về Hội đồng Trung ương công nhận nhân sự nhiệm kỳ mới (riêng Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Thới An Đông một thành viên xin rút, cuộc họp thống nhất chọn một thành viên mới tham gia nhiệm kỳ này). Kết quả có 27 vị đắc cử nhiệm kỳ mới.

      Hội nghị hiệp thương các Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha'i địa phương thuộc thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2020 thành công tốt đẹp, các Hội đồng hứa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn tín đồ Baha’i ở địa phương sinh hoạt tôn giáo đúng Hiến chương và quy định của pháp luật./.

                                                                                                                                                                                   Trần Ngọc Hân

TIN ĐÃ ĐƯA