Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 05/08/2019 14:27 đăng bởi pnvvinhthanh

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (BTS.TW.GH.PGHH) tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản tại BTS.PGHH xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

 Đến dự có ông Lê Văn Thưởng, Phó Trưởng Ban Trị sư Trung ương - Trưởng Ban Đại diện PGHH thành phố Cần Thơ, ông Lữ Văn Thư, Trị Sự viên - Phó ban Phổ truyền giáo lý Trung ương PGHH; Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Thạnh, Các đồng chí đại diện cho Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Mỹ; bà con tín đồ PGHH trong huyện Vĩnh Thạnh và 80 khóa sinh lớp Bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản được tổ chức 15 ngày (từ ngày 02/8/2019 đến ngày 16/8/2019) và nhấn mạnh lớp bồi dưỡng lần này để trang bị cho các khóa sinh về những nội dung giáo lý căn bản của Phật giáo Hòa Hảo, các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Từ đó, đã giúp cho các khóa sinh hiểu rõ hơn về những triết lý, giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo nhằm phát huy tinh thần đoàn kết giữa đạo và đời; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh./.

                                                  HOÀI NAM

TIN ĐÃ ĐƯA