Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Các hoạt động khoa học về tôn giáo

Hội thảo khoa học: Phối hợp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 01/01/2020 15:14 đăng bởi vuhoang

     Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2019, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) kết hợp với Chi hội Dân tộc học và Tôn giáo thuộc Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Phối hợp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ" tại Hội trường Ban Tôn giáo. 
     Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Hội khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo); đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Công an thành phố, Hội cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Phòng Nội vụ các quận, huyện; cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tôn giáo tham dự.

Đại biểu tham dự Hội thảo

     Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Nghiên cứu sinh Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành thành phố và quận, huyện trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần giải quyết nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo; xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong giải quyết vụ việc vẫn còn tồn tại những hạn chế như: buông lỏng quản lý, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất, sự phối hợp chưa nhịp nhàng, chưa đồng bộ, chưa thống nhất trong cách ứng xử, đôi khi còn né tránh, ngại va chạm, v.v... Do đó, mục đích của Hội thảo là xác định tầm quan trọng của công tác phối hợp; trường hợp nào cần phối hợp, phối hợp như thế nào, thẩm quyền và trách nhiệm của các bên phối hợp; chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác phối hợp... từ đó thống nhất cách thực hiện và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
     Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết do các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý thực hiện trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm giữa lý luận và thực tiễn. Tại Hội thảo, đã có 10 tham luận được trình bày. Nội dung nhấn mạnh: công tác phối hợp cần thực hiện thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời; để thực hiện tốt công tác phối hợp, các ngành, các địa phương cần phải nắm rõ quy định của pháp luật có liên quan, quy định của tổ chức tôn giáo; sử dụng tôn giáo để giải quyết các vấn đề tôn giáo; thực hiện bình đẳng trong ứng xử với tổ chức tôn giáo; tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức tôn giáo, v.v...

Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch Hội KHXH&VN TP. Cần Thơ phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

     Phát biểu bế mạc Hội thảo, Nghiên cứu sinh Lê Hùng Yên đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các tác giả, nội dung các bài viết có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu tham dự; đồng thời khẳng định vấn đề hạn chế khó khắc phục trong công tác phối hợp là một số ngành, địa phương chưa xem trọng công tác tôn giáo, cho rằng việc xử lý các vấn đề tôn giáo là của Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo; một số ngành khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo đều giải quyết độc lập, không có thông tin trao đổi với Giáo hội và cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo, v.v... Từ đó, đề nghị các ngành, các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, xiết chặt hơn trong công tác quản lý; hoạt động tôn giáo liên quan đến lĩnh vực nào thì cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực đó phải chủ công và phối hợp với các cơ quan có liên quan.
     Hội thảo khoa học đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.
                                                            Vũ Hoàng