Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Giới thiệu Các nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng của Cần Thơ

Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý

Ngày 04/03/2014 10:17 đăng bởi admin

       Tỉnh Cần Thơ có 5 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hoà Hảo. Sự hình thành và phát triển các tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ khá đa dạng.

           Phật giáo người Việt có mặt ở Cần Thơ ngay từ khi vùng đất này được khai mở, do những di dân từ miền Bắc, miền Trung đem theo tôn giáo này từ nguyên quán đến vùng đất mới. Phật giáo Théravada tồn tại lâu đời trong đồng bào Khmer. Công giáo được các giáo sĩ người Pháp truyền vào Cần Thơ cuối thế kỷ XIX. Những xứ đạo được thành lập sớm ở Cần Thơ như Trà Long (1878), Đức Bà (1880), Bò Ớt (1883), Láng Sen (1881)(1)…Sau năm 1954, đồng bào Công giáo miền Bắc di cư lập khu dinh điền Cái Sắn, hình thành nên cộng đồng Công giáo người Việt gốc Bắc. Đạo Tin lành phát triển đến tỉnh Cần Thơ năm 1921, do một mục sư người Pháp làm công việc truyền giáo, nhưng đạo Tin lành phát triển mạnh trong thời kỳ đế quốc Mỹ thực hiện chính sách thực dân kiểu mới tại miền Nam (1954 – 1975). Đạo Cao đài ra đời năm 1926 tại Tây Ninh, thì trong năm đã phát triển đến Cần Thơ. Quá trình phát triển đạo Cao đài cũng là quá trình phân hoá thành nhiều hệ phái. Trong năm 1926, ông Ngô Minh Chiêu, người anh cả trong 12 vị sáng lập đạo Cao đài đã tách ra, về Cần Thơ, lập phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, Cao đài Ban Chỉnh đạo phát triển đến Cần Thơ năm 1928, Cao đài Tiên Thiên, Cao Đài Tây Ninh truyền đến Cần Thơ năm 1930…Phật giáo Hoà Hảo ra đời tại An Giang năm 1939 và truyền đến Cần Thơ năm 1940, nhưng phát triển mạnh vào những năm ông Huỳnh Phú Sổ đi “khuyến nông” nhiều nơi ở Cần Thơ.

Quá trình phát triển của Cần Thơ từng bước hình thành vị trí Tây Đô. Sự phát triển của các tôn giáo tỉnh Cần Thơ cũng theo hướng chọn Cần Thơ để thiết lập các tổ chức, trụ sở quan trọng của Giáo hội như:
1) Đối với Công giáo, giáo phận Cần Thơ được thành lập năm 1955, năm 1960, Toà thánh Vatican nâng giáo phận Cần Thơ thành giáo phận chính toà. Giáo phận Cần Thơ lúc đó gồm các tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên, Bạc Liêu, Chương Thiện. Toà giám mục, nhà thờ Chính toà đặt tại Cần Thơ. Năm 1988, đại chủng viện Thánh Quý của đạo Công giáo được thành lập tại thị trấn Cái Răng, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ, là nơi đào tạo linh mục cho Giáo hội Công giáo ở 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
2) Đạo Tin lành Việt Nam thành lập Địa hạt Tây Nam Bộ năm 1972. Địa hạt Tây Nam Bộ của Tin lành Việt Nam gồm các tỉnh phía Tây sông Hậu, trụ sở đặt tại 57 đường Nguyễn Trãi, Cần Thơ.
3) Hệ phái Cao đài Chiếu Minh Long Châu ra đời năm 1956, Toà thánh Long Châu được xây dựng tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, Cần Thơ.
4) Văn phòng của hệ phái Tứ Ân Hiếu Ngxhĩa của Nguyễn Long Châu tại đường Hùng Vương, Cần Thơ… Cần Thơ trở thành là trung tâm điều hành của một số tôn giáo trong tỉnh và khu vực.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, nhìn dưới góc độ chính trị học tôn giáo thì các tôn giáo tỉnh Cần Thơ, dưới tác động của các lực lượng chính trị xã hội đương thời đã có sự biến đổi và phân hoá, tuy thể hiện ở từng tôn giáo, mức độ có khác nhau, nhưng nhìn chung đều phân hoá theo 3 xu hướng chủ yếu: 1. Là tu hành thuần tuý; 2. Tu hành yêu nước, ủng hộ kháng chiến; 3. Tu hành nhưng bị địch và kẻ xấu mua chuộc, lợi dụng. Có tôn giáo nổi trội ở xu hướng tu hành yêu nước ủng hộ kháng chiến, có hệ phái nổi trội ở xu hướng tu hành thuần tuý, nhưng có tôn giáo nổi trội ở yếu tố bị địch và kẻ xấu lợi dụng.
Ngày nay, 5 tôn giáo tỉnh Cần Thơ có số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc và các cơ sở thờ tự như sau: (2)