Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Các tôn giáo hưởng ứng phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30/03/2020 09:50 đăng bởi uthau

   Trong thời gian qua, với sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức của toàn xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã đạt kết quả tích cực, đặc biệt khi có Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

    Trên tinh thần thượng tôn luật pháp, đồng thời thể hiện giá trị văn hóa, nhân văn của mình, các tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo"; nhiều tổ chức tôn giáo đã ban hành các văn bản thông báo tạm dừng, hoãn các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, cụ thể: Phật giáo có 06 văn bản, Công giáo có 06 văn bản, Tin Lành có 10 văn bản, Cao Đài có 05 văn bản, Phật giáo Hòa Hảo có 02 văn bản, Cơ Đốc Phục Lâm có 01 văn bản, Tịnh Độ Cư Sĩ có 02 văn bản, Baha'i có 01 văn bản..... 

  Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ đã kiểm tra thực tế tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, kết hợp với thông tin báo cáo của Phòng Nội vụ quận, huyện, kết quả hầu hết cơ sở tôn giáo đã chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 (không tổ chức các hoạt động tôn giáo thường niên, các cơ sở tôn giáo đều đóng cửa và có Thông báo trước cổng rào để tín đồ biết). Một số điểm có tín đồ tập trung không quá 15 người đều đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh phòng dịch.

  

   

     Bên cạnh đó, có một số tôn giáo còn quyên góp tịnh tài, tịnh vật, cùng nhau may khẩu trang tặng miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch.

      Quán triệt thông điệp của Chính phủ: “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu tối thượng”. Nhìn chung, các tôn giáo đều chung tay hưởng ứng, hạn chế tập trung đông người, tăng cường các biện pháp phòng ngừa bệnh, chấp hành các hướng dẫn và chỉ định về y tế v.v, thậm chí một số lễ trọng như Phục sinh của Công giáo, Tin Lành, tết Cholchnamthmay của bà con dân tộc Khmer tại các điểm chùa đều được hướng dẫn trên tinh thần phòng chống dịch. 

      Tất cả, đã thể hiện rõ giá trị nhân văn tốt đẹp vốn có của tôn giáo để cùng chính quyền chống dịch như chống giặc./.


TUH

TIN ĐÃ ĐƯA