Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Hội thảo khoa học "Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc"

Ngày 12/06/2014 15:53 đăng bởi uthau

                                              Ảnh minh họa: nguồn từ  daophatngaynay.com

Ảnh minh họa: nguồn từ Giác Ngộ online

     
       Sáng ngày 11-6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc”.

       Hội thảo khoa học diễn ra vào dịp kỷ niệm 40 năm, ngày 4 vị sư Khmer hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (10/6/1974-10-6-2014). Bốn vị sư Lâm Hùng, Danh Hoi, Danh Tấp, Danh Hom đã anh dũng hy sinh trong cuộc biểu tình đấu tranh của hơn 2000 chư tăng, đồng bào Khmer cùng các giới đồng bào trong quận Kiên Thành, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc huyện Châu Thành) để đấu tranh chống bắt chư tăng đi lính và bắn phá chùa chiền bừa bãi của chế độ Mỹ - Ngụy. 

       Hội thảo chia làm 04 diễn đàn, mỗi diễn đàn đã chọn 05 bài tham luận tiêu biểu để trình bày và thảo luận.

      Diễn đàn thứ nhất "Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc": Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Việt Nam; Phật giáo Nam tông Khmer chung tay xây dựng GHPGVN, phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc; một số ý kiến về Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc; đống góp của  Phật giáo Nam tông Khmer trong lịch sử Việt Nam; Phật giáo Nam tông Khmer, một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị chính sách.

      Diễn đàn thứ hai "Những vấn đề triết học và Phật học trong Kinh điển Phật giáo Nam tông Khmer": Pháp môn niệm Phật trong Phật giáo Nguyên thủy; Tư tưởng triết học Phật giáo Nam tông Khmer trong tác phẩm "Milinda-Panha"; Quan niệm về vũ trụ và con người trong Phật giáo Nam tông Khmer; Tìm hiểu về văn hóa ứng xử của Đức Phật Thích Ca đối với các vấn đề xã hội; Tính nhân bản của đạo đức Phật giáo Nam tông theo năm giới qua một số kinh tạng Pali.

        Diễn đàn thứ ba "Phật giáo Nam tông Khmer - các vấn đề hội nhập và phát triển": Yếu tố văn hóa Phật giáo trong cơ chế quản lý xã hội truyền thống phum sóc của người Khmer ở Nam bộ; Phật giáo Nam tông Khmer trong thời kỳ đổi mới; Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Khmer Nam bộ nhìn từ sinh thái họ Phật giáo Theravada; Tác dụng xã hội của Phật giáo Nam tông Khmer - nhìn từ góc độ tôn giáo học; Phật giáo Nam tông Khmer với việc xây dựng xã hội bền vững.

        Diễn đàn thứ tư "Phật giáo Nam tông Khmer - các vấn đề văn hóa": Chùa Khmer Nam bộ với việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của người Khmer ở Kiên Giang; Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông trong cách ứng xử của người Khmer ở Nam bộ; Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo của Phật giáo Nam tông Khmer; Đạo và Đời trong lễ hội Chol Chnam Thmay của cộng đồng Khmer ở Nam bộ.

       Đến phần bế mạc, Ban Tổ chức Hội thảo còn tổ chức lễ mít-tinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam./.

Thạch Út Hậu

TIN ĐÃ ĐƯA