Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Lễ Khai đạo Phật giáo Hoà Hảo 18-5

Ngày 22/07/2014 16:01 đăng bởi nguyenkiet

          Lễ Kỷ niệm lần thứ 75 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai sáng Phật giáo Hòa Hảo 18/5 âl là một trong hai ngày lễ trọng của Phật giáo Hòa hảo, cuộc lễ năm nay diễn ra  ngày 15/6/2014. Lễ Khai đạo lần thứ 75, toàn thành phố có 54/55 Ban Trị sự xã, phường, thị trấn tổ chức lễ Khai đạo, có hơn 35.000 bà con tín đồ tham dự tại 54 điểm lễ. Tại điểm lễ chính do Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố tổ chức tại Ban Trị sự xã Vĩnh Trinh có khoảng 500 người tham dự. Ngoài ra, nhận lời mời của các Ban Trị sự PGHH có đại diện các tôn giáo bạn cũng đến tham dự tại các điểm lễ.

          Nhân ngày lễ Đản sinh, Ban Tôn giáo tổ chức đoàn thăm viếng, tặng quà, chúc mừng 04 Ban Trị sự PGHH  số tiền 1.600.000 đồng. Ngoài ra, các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể quận, huyện, xã, phường, thị trấn cũng tổ chức đoàn thăm viếng và tham dự đại lể tại các Ban Trị sự trên địa bản quản lý của địa phương.

          Nhìn chung, các điểm tổ chức lễ diễn rất trang trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh của tín đồ PGHH. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm lễ được chính quyền hỗ trợ nên cơ bản được đảm bảo tốt. Bà con tín đồ PGHH rất phấn khởi vì chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ việc thực hiện sinh hoạt tôn giáo của bà con.

                           

                                                      Nguyễn Thanh Kiệt

TIN ĐÃ ĐƯA