Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ năm 2014

Ngày 16/04/2015 10:02 đăng bởi vanhieu

    


        Ngày 10 tháng 3 năm 2015, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố năm 2014.

Theo báo cáo của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố năm 2014, đồng bào Công giáo thành phố tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, cụ thể trong các Giáo xứ, Giáo họ với những kết quả thiết thực, tổng giá trị hoạt động từ thiện xã hội 12 tỷ 325 triệu đồng và vận động giáo dân tham gia các công trình giao thông nông thôn, cầu trị giá trên 10 tỷ đồng.

Thay mặt Lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Thanh Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao, biểu dương đồng bào Công giáo thành phố và chúc mừng những thành tích đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố năm 2014. Kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ đã góp phần thiết thực vào sự phát triển của phong trào thi đua “Kính Chúa yêu nước", sống "tốt đời đẹp đạo” của đồng bào Công giáo thành phố. Tin tưởng năm 2015, phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” của đồng bào Công giáo chắc chắn có bước phát triển mới và rộng khắp. Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, tổ chức đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo thành phố, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, là cầu nối giữa đạo và đời; góp phần cùng Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

       Tại hội nghị này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 17 vị là Linh mục, Nữ tu, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, giáo dân là thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, 01 đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 02 đồng chí nguyên là Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ./.

                                            Tác giả: Đoàn Văn Hiếu

TIN ĐÃ ĐƯA