Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Công tác tôn giáo thành phố Cần Thơ

Hội nghị Sơ kết công tác quản lý Nhà nước về hoạt động Tôn giáo quý I/2015.

Ngày 20/05/2015 09:55 đăng bởi huynhphuong     
         Hội nghị Sơ kết công tác quản lý Nhà nước về hoạt động Tôn giáo quý I/2015 và triển khai chương trình công tác quý II/2015.

(Xem chi tiết)

Hội nghị Tổng kết Dự án “Hệ thống thông tin Tôn giáo – Tín ngưỡng thành phố Cần Thơ”.

Ngày 20/05/2015 09:54 đăng bởi huynhphuong

    
     Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án “Hệ thống thông tin tôn giáo - tín ngưỡng thành phố Cần Thơ”.

(Xem chi tiết)